De historie door Bertus ten Caat van de rondweg Hollandscheveld

Door: Bertus ten Caat
HOLLANDSCHEVELD – Met enig ceremonieel vertoon werd maandagochtend 12 februari 2018 het startsein gegeven voor de aanleg van de rondweg rond Hollandscheveld. Wethouder Jan Steenbergen onthulde een groot bord en samen met leden van de Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang werden de eerste schoppen in de grond gezet.

De rondweg, jarenlang “doortrekking Mr. Cramerweg” genoemd kent een voorgeschiedenis van meer dan 45 jaar. Nadat eind jaren zestig de Mr. Cramerweg werd aangelegd die uitkwam op het Hollandscheveldse Opgaande, was er in Hollandscheveld al snel sprake van meer doorgaand verkeer door de kern van het dorp dan voorheen. In december 1972 kaartte toenmalig voorzitter van Plaatselijk Belang, Roelof Koekoek, de kwestie voor het eerst aan in een vergadering. In de jaren daarna werd de verkeersdruk door het dorp steeds groter en vond men ook gehoor bij het gemeentebestuur. Eind jaren 70 werd er ook nog gesproken over verkeerslichten op de kruising Hoekje, Riegshoogtendijk en Hollandscheveldse Opgaande maar daar kreeg men de handen niet voor op elkaar. Begin jaren 80 werd de kwestie opnieuw besproken en in 1982 verklaarde wethouder Diephuis tijdens een open vergadering in Hollandscheveld dat er nog een paar kleine obstakels genomen moesten worden maar dat binnen 2 jaar de weg er zou liggen…
Er gebeurde vervolgens jarenlang helemaal niets. Het punt stond jaar na jaar op de agenda maar verdween ook telkens weer uit beeld. Eind jaren negentig, toen werd begonnen met de aanleg van industrieterrein Buitenvaart, kwam er weer beweging in de kwestie doortrekking Mr. Cramerweg. Er was Europese subsidie beschikbaar en de gemeente kondigde aan dat men nu voortvarend zou gaan werken.

Er gebeurde weer niets. De subsidie bleef op de plank liggen. Wel maakte de gemeente plannen bekend voor een verdere uitbreiding van de industrie tussen Hoogeveen en Hollandscheveld. DOC kreeg een plaats op Buitenvaart 2 en er zou een nieuw industrieterrein worden ontwikkeld ten zuiden van de Langedijk: Riegmeer. Om een snellere en goedkopere manier te vinden voor de rondweg zou het tot dan toe autonome project worden gekoppeld aan de aanleg van dat nieuwe industrieterrein. Daar was niemand tegen want ook in Hollandscheveld was men van mening dat men niet zou moeten protesteren tegen een snellere en goedkopere aanleg.

Echter, de ontwikkeling van Riegmeer verliep, mede veroorzaakt door de crisis, niet zoals gewenst en weer kreeg Hollandscheveld te horen dat het voorlopig niets zou worden met de doortrekking. Protesteren had nu geen zin meer, dat had het dorp moeten doen toen de doortrekking werd gekoppeld aan Riegmeer, betoogde wethouder Bargeman. De teleurstelling in Hollandscheveld was groot, zeker ook vanwege die reactie. Want wie protesteert als je wordt voorgehouden dat het sneller en goedkoper gaat gebeuren?

In de afgelopen jaren werd de kwestie opnieuw op de agenda gezet. En deze keer werd het echt menens. Vrijwel de complete raad van Hoogeveen was van mening dat men het niet kon maken het dorp nu weer met een kluitje het riet in te sturen. De plannen werden nu echt op een goeie manier ter hand genomen. Nog even was er een protest van de winkeliers die bang waren voor omzetverlies maar al snel kwamen ze erachter dat men bijna de hele bevolking tegen zich in het harnas had gejaagd en werden de bezwaren ingetrokken. Onderzoek naar de verkeersintensiteit door en in het dorp wees ook uit dat de verlichting vooral gold voor het Hollandscheveldse Opgaande en de kruising met de Riegshoogtendijk en het Hoekje. De winkeliers zouden vrijwel geen last hebben van de rondweg.

Als de kwestie rond de wijziging van het bestemmingsplan bij de aansluiting met de Riegshoogtendijk snel wordt opgelost dan zal eind 2018 de weg er liggen en wordt het dorp na bijna een halve eeuw van volhouden eindelijk verlost van overbodig verkeer in zijn hart. Bij menig Hollandschevelder gaat dezer dagen symbolisch de vlag uit!

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.